Notícies

  

01/07/2022

Instal·lades 185 plaques a la Seu d'Infraestructures.cat

Infraestructures.cat instal·la 185 plaques fotovoltaiques a la seva seu corporativa

L‘empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, ha instal·lat 185 plaques fotovoltaiques en tota la superfície disponible de la coberta de l’edifici, amb l’objectiu d’optimitzar l’autoconsum i la gestió energètica de la seu corporativa. La instal·lació ha estat dissenyada per maximitzar l’eficiència energètica i permet una integració amb tots els actius per poder fer una gestió intel·ligent del flux energètic.

Les plaques instal·lades sumen una potència de 83,25 kW i produiran 118.090 kWh anualment. El 99% de l’energia produïda serà destinada a l’autoconsum, el que representa el 18% del consum de l’edifici. D´altra banda, s’han incorporat 4 punts de recàrrega de 7,4 kW per a vehicles elèctrics, que permetran canalitzar els possibles excedents.

El Sistema d’Informació Energètica (SIE) permetrà fer un seguiment en temps real de l’estat i producció de la instal·lació oferint comparatives amb l’històric, alertes per baixades sobtades de producció, manteniment predictiu, etc. Així mateix, permetrà fer un càlcul del balanç energètic i d’estalvi econòmic i mediambiental generat en tot l’edifici.

A l’accés a l’edifici, s’ha instal·lat un sistema d’informació per pantalla que mostra el rendiment del sistema fotovoltaic amb dades com ara la producció instantània i agregada, els equivalents d’emissions estalviades i la comparativa amb el rendiment estimat. També s’ofereixen dades de l’energia renovable produïda.

La inversió total per a aquesta actuació ha estat de 165.068 Euros, entre la instal·lació de les plaques, la implantació del sistema de monitorització, l’adequació de la coberta i la millora dels sistemes de seguretat i protecció col·lectiva.